Nedan dropbox-länkar att skicka material till.

Viktigt att döpa filen/dokumentet enligt följande: ÅrNr_Företag_Format_Kampanj.pdf

» VVS-Forum nr 5/2021 = utgivningsdag 20 maj 2021.

» VVS-Forum nr 6/2021 = utgivningsdag 17 juni 2021.

» VVS-Forum nr 7-8/2021 = utgivningsdag 26 augusti 2021.

» VVS-Forum nr 9/2021 = utgivningsdag 23 september 2021.

» VVS-Forum nr 10/2021 = utgivningsdag 21 oktober 2021.

» VVS-Forum nr 11/2021 = utgivningsdag 18 november 2021.

» VVS-Forum nr 12/2021 = utgivningsdag 16 december 2021.