Viktigt att döpa filen enligt detta format  Vecka_År_Företag_web eller nyhetsbrev

Skicka även med ett textdokument med länk som banner ska länkas till.

» DIGTALT MATERIAL (banners med mera)