Vi tar emot annonsmaterial som högupplösta, tryckoptimerade pdf:er, via e-post eller filtjänst av typen Sprend.com. ICC-profiler och job-options för Indesign kan hämtas hem från Puna Musta, www.punamusta.com. Ladda ner ”REDBLACK ICC-PROFILER”. Använd ”ISO Coated V2 300” om annonserna ligger på omslagsarket och ”PSO_LWC_Improved_eci” om de ligger i inlagan.
För fullgott tryckresultat ska följande specifikation följas:

1. Format och formatinställningar
• Använd högupplöst (300 dpi) tryckoptimerat pdf-format.
• Bilder ska vara konverterade till tryckeriets ICC-profil och högupplösta, 300 dpi.
• Använda typsnitt skall vara inkluderade.
• Vid utfallande annons skall skärmärken anges.OPI-länkar får inte användas.


2. Text, typsnitt
• Använd endast typsnitt av postscripttyp Type 1,Open Type eller Unicode. Övriga typsnittstyper får ej användas, inkluderande komposit-typsnitt.

• Undvik ligaturer.

3. Färgrymd
• Inga andra färgrymder än CMYK får användas i annonsen.
• RGB, Pantone eller ”spot colors” och liknande får ej förekomma.
• Använd ej 4-färg i svarta texter.

4. Storlek
• Leverera alltid annonsen i storlek 100 procent av det bokade utrymmet.
• Utfallande annonser måste ha skärmärken och levereras med minst 5 mm skärmån. Helsida 210 x 280 mm (+5 mm utfall) och uppslag 420 x 280 mm (+5 mm utfall). Notera vid uppslag att tidningen är limbunden och att informationen i mitten av annonsen försvinner in i bunten. Räkna med cirka 5 mm åt varje håll från mitten.