VVS-Forum
Fullskärm

Om produkten

• De flesta läser omkring hälften av alla nyhetsbrev, det vill säga 2 av 4 på en månad.

• 6 av 10 klickar ganska eller mycket ofta på en artikel.

• 68 % svarar att de observerar annonserna och av dessa agerar 7 av 10 på något sätt.

• 92 % ger bra betyg till nyhetsbrevet.

Läsarundersökning gjord av Smart Company 2020