VVS-Forum
Fullskärm

Om produkten

•  7 av 10 besöker vvsforum.se minst någon gång per månad.

•  Väl på sajten är det 7 av 10 som observerar annonser.

•  Hälften av besökarna agerar på annonserna.

• 87 % ger bra betyg till vvsforum.se.

Läsarundersökning gjord av Smart Company 2020

Här finns en digital specifikation i pdf som beskriver bannerformat med mera.

OBS! Banner kan dela plats med totalt fyra olika banners.